FAQ

Zorgkundige

Nomenclatuur betreffende de aansluiting van een zorgkundige bij een groep.

Serialisatie

De serialisatie hangt af van het aantal actieve gebruikers waarvoor u factureert. De serialisatie wordt klaargezet door de Financiële Dienst. 

Update

Een melding informeert u dat een update beschikbaar is. Deze bevat verschillende nieuwigheden. Een PDF-bestand geeft meer informatie over deze nieuwigheden. 

Een aanvraag verzenden voor specifieke zorgen

Uw aanvraag voor specifieke zorgen moet binnen de 10 kalenderdagen worden verzonden via MyCareNet.

Een palliatieve aanvraag opsturen

Uw aanvraag moet binnen de 10 kalenderdagen verstuurd worden via MyCareNet naar het ziekenfonds. 

De huisarts moet ook een document doorgeven aan het ziekenfonds.

Een palliatief akkoord ingeven (met bestaand akkoord)

Wanneer een palliatief akkoord al bestaat, hoeft u geen nieuwe aanvraag op te sturen maar deze moet worden aangemaakt in uw software.

Factureren aan een verzekering

Een gedeelte of het geheel van de verstrekkingen factureren aan een verzekering.

Factureren aan de patiënt

De zorgen worden rechtstreeks gefactureerd aan de patiënt. 

Pages