FAQ

Persoonlijke nomenclatuur

U kan een persoonlijke nomenclatuur aanmaken. Deze kan naar keuze worden opgenomen op de factuur van de patiënt. U bepaalt de tarieven voor de verstrekkingen die u uitvoert.

Verbindingsproblemen met de kaartlezer

Oplossingen voor sommige problemen die met een smartphone of tablet kunnen voorkomen.

Mijn Bluetooth-kaartlezer koppelen

Koppel uw Bluetooth-kaartlezer aan uw smartphone of tablet.

Indien u een nieuw toestel heeft, vergeet niet om de kaartlezer te ontkoppelen aan het oude toestel.

Mobi33/ReID en een kaartlezer bestellen

U bestelt de applicatie en/of een kaartlezer voor een nieuwe gebruiker. 

U ontvangt de logingegevens per e-mail. Controleer de ongewenste e-mails. 

Een werkplaats aanmaken

Het type werkplaats heeft invloed op de facturatie.

  • Er bestaan 4 categorieën:

    -              Thuisverzorging (standaard)
    -              Polikliniek
    -              Dagverblijf
    -              Gemeenschappelijke residentie voor mindervaliden

Regio's aanmaken

Sorteer de patiënten per regio om de ronden te organiseren.

Een patiënt aanmaken via MyCareNet

U maakt een patiënt aan door zijn verzekerbaarheid aan te vragen bij het ziekenfonds.

Een patiënt zonder mutualiteit aanmaken

U heeft een patiënt die niet aangesloten is bij een mutualiteit.

Het register valideren

De validatieprocedure van het register bestaat uit 2 delen: de verificatie en de validatie van het register. 

De agenda rangschikken

De agenda kan naar keuze worden gesorteerd. Indien u geen filter instelt, wordt de agenda chronologisch gerangschikt. 

Pages