FAQ

Een vergetelheid ingeven

Een vergetelheid kan worden ingegeven indien u vergeten bent om zorgen te factureren.

Dit kan enkel worden ingebracht indien u nog geen andere prestatie voor de desbetreffende patiënt heeft gefactureerd op dezelfde dag.

Een verpleegkundige X aanmaken

Geef de gegevens in van een verstrekker waarvoor u niet factureert met het programma, maar die in rekening moet worden genomen om prestaties aan te rekenen. Er zijn bijvoorbeeld meerdere bezoeken op een dag en de sessies worden verdeeld tussen verschillende verstrekkers. De verpleegkundige X wordt mee in rekening genomen voor de berekening van forfaits en plafonds.

Een voorschrift aanmaken

De zorgen van de patiënten worden ingebracht op basis van voorschriften.

Pages